MärkDNA


rund ps26

Vi erbjuder produkten MärkDNA, en toppmodern säkerhetsåtgärd som med hjälp av DNA och mikropunkter uppkopplade till en omfattande databas märker värdesaker så att de blir nästintill omöjliga för tjuvar att sälja vidare.

Avskräcker tjuven

Till er märksats får ni varningsdekaler som vi sätter på era fönster eller dörrar, som varnar tjuven om att det finns märkta föremål på arbetsplatsen som blir svåra att sälja vidare. Det ingår också petsäkra varningsetiketter som ni kan fästa på de föremål ni har märkt. De varnar tjuven om att föremålet är DNA-märkt och underlättar också för Polisen genom att visa att föremålet är märkt.

Omöjlig att ta bort

DNA-märkning är i princip omöjlig för tjuven att avlägsna helt, då minsta partikel av blandningen innehåller en fullständig DNA-kod. Märkningen ska helst utföras på räfflade, ojämna, undanskymda och svåråtkomliga ytor. Detta för att försvåra alla försök till avlägsnande av märkningen.

Även om märkningen ser ut att ha försvunnit så räcker det med 100 molekyler av blandningen för att ta fram DNA-koden. Ingen yta är helt plan i stark förstoring och DNA-koden är fortfarande möjlig att ta fram även om UV-flourescensen saknas. Bra att notera för sig själv är var man utfört märkningen så att detta kan läggas till i en polisanmälan.

Vill ni sälja ett märkt föremål kan ni göra ett ägarbyte i den internationella databasen.

Hur länge håller märkningen?

DNA-märkning är testad enligt en internationell norm och håller under minst 5 år i utomhusklimat. Efter att förpackningen har öppnats håller märkningen för applicering i 3-6 månader.

Registrering

Ni registrerar din DNA-märkning i den internationella databasen, och era märkta ägodelar blir då spårbara för SSF och Polisen under obegränsad tid.

Internationellt spårbar

De unika DNA- och mikropunktkoderna i din märksats ökar dina chanser att få tillbaka stulna ägodelar även om du har fallit offer för en internationell liga eller blivit av med din dator på semesterresan.

Lätt för Polisen att hitta och avläsa

Märkningen reagerar på UV-ljus vilket gör den lätt att hitta för Polisen. DNA-märkning innehåller både DNA och s.k. mikropunkter. Mikropunkterna, som även de har en unik kod, kan avläsas på plats med ett handmikroskop, vilket minimerar tiden det tar att fastställa och återlämna gods till rätt ägare.

Vår tjänst

Vi säkerställer att alla era önskvärda produkter blir märkta på korrekt sätt av en av våra certifierade märkningstekniker. Vi upprättar en komplett inventarielista samt registrerar alla era märkta produkter i den internationella databasen. Vi tar även löpande ansvar för att uppdatera och göra ändringar när det behövs.


Offertförfrågan

Det här låter intressant! Skicka gärna ett offertförslag utifrån ifylld information nedan.

Offertkontakt

Copyright © 2017 Professionell Säkerhet i Skåne AB.