rund ps behorig 1

Förutsättningar för att en CCTV-anläggning ska installeras på ett korrekt sätt och fungera tillfredsställande är att den installeras av en anläggarfirma som har personal med tillräcklig kompetens enligt denna norm. Dessutom är det väsentligt att service och garantiåtaganden kan upprätthållas på anläggningen. Denna norm syftar till att specificera krav på Behörig ingenjör CCTV.

I Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 1061 Anläggarfirma CCTV anges att hos anläggarfirma ska minst en person uppfylla kraven i denna norm.

Normen omfattar krav på Behörig ingenjör CCTV. Kraven avser den behörige ingenjörens kompetens avseende grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom CCTV-området.

 

medarbetare rund mats gs

Mats Jönsson

Behörig ingenjör CCTV

010-55 00 129

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TILLBAKA TILL KAMERAÖVERVAKNING


Offertförfrågan

Det här låter intressant! Skicka gärna ett offertförslag utifrån ifylld information nedan.

Offertkontakt

Copyright © 2017 Professionell Säkerhet i Skåne AB.