rund ps behorig 2

Normen syftar till att specificera krav på behörig ingenjör inbrottslarm. Förutsättningar för att en inbrottslarmanläggning skall utföras på ett korrekt sätt och fungera tillfredsställande är att den installeras av en anläggarfirma som har personal med tillräcklig kompetens enligt denna norm. Dessutom är det väsentligt att service- och garantiåtaganden kan upprätthållas på anläggningen.

I Svenska Stöldskyddsföreningens norm för Anläggarfirma för inbrottslarmanläggning, SSF 1015 anges att hos anläggarfirma skall minst en person uppfylla kraven i denna norm.

Normen omfattar krav på behörig ingenjör inbrottslarm. Kraven avser den behörige ingenjörens kompetens avseende grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom inbrottslarmområdet.

 

medarbetare rund robert gs

Robert Stråhle

Behörig ingenjör inbrottslarm

010-55 00 120

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TILLBAKA TILL LARM

Offertförfrågan

Det här låter intressant! Skicka gärna ett offertförslag utifrån ifylld information nedan.

Offertkontakt

Copyright © 2017 Professionell Säkerhet i Skåne AB.