rund hur

Har jag krav från mitt försäkringsbolag, eller vill jag bara garantera en bra funktion på mitt säkerhetssystem?

Det finns olika säkerhetslösningar på marknaden idag och alla ställer de krav på er som anläggningsinnehavare, men också på oss som installatörer. Många av systemen kräver inget avtal, men vi rekommenderar att Ni ser över behovet av ett avtal för att säkerställa funktion och lång livslängd på systemet.

Inbrottslarmsystem är lite speciella jämfört med övriga säkerhetssystem. För att ett inbrottslarm ska vara godkänt så måste det installeras av en certifierad installatör, men som anläggningsinnehavare har man också vissa skyldigheter gentemot samhället, polismyndigheten och larmförmedlingscentralen. Skyldigheten ligger i lagen SFS 1983:1097, som behandlar ditt ansvar men också installationsföretagets skyldigheter och ansvar.

 

 


Offertförfrågan

Det här låter intressant! Skicka gärna ett offertförslag utifrån ifylld information nedan.

Offertkontakt

Copyright © 2017 Professionell Säkerhet i Skåne AB.